Испанска гражданска асамблея за климата

През 2021 г. испанското правителство стартира Гражданско събрание за климата. 100 души, избрани на случаен принцип и които отразяват многообразието на испанското общество, работят за издаване на поредица от препоръки относно политиките за изменение на климата.

Насърчавани от граждански организации, някои европейски държави започнаха да прилагат Климатични събрания с цел насочване на вземането на решения относно политиката в областта на климата. С пускането на пазара на Citizen Assembly for Climate през октомври 2021 г., Испания се присъединява към Франция, Шотландия и Ирландия в стремежа за по-голямо участие на гражданите в програмата за климата.

Координационният панел включва SDSN Испания и Баския център за изменение на климата. Освен това в събранието участва група от независими експерти с помощни и консултативни функции. През това време събранието се събра на 6 четиричасови сесии, един уикенд всеки месец. Всеки от тях беше посветен, от една страна, на изучаването на изменението на климата, а от друга на размислите и обсъжданията, довели до изготвянето и гласуването на препоръките.

В тези сесии бяха сформирани работни групи според конкретни области: потребление, храна и земеползване, работа, екосистеми и общности и здравеопазване и грижа.

Повече информация на испански език е налична тук

Видео. Представяне на Гражданската асамблея за климата в Испания