Събития

Всички Предстоящи събития Новини Минали събития

Първа годишна конференция на SDSN Bulgaria: Устойчиво развитие в новите глобални реалности

SDSN Bulgaria има удоволствието да обяви, че на 9 октомври 2024 г. ще се проведе нейната първа годишна конференция. Събитието ще предостави възможност на представители на централната и местна власт, академичните среди и бизнеса да споделят добри практики и решения на общи предизвикателства, стоящи пред тях по пътя на постигането на Целите за устойчиво развитие.

At 09:30
1700 София, район „Студентски“, ул. „8-ми декември“ № 19, УНСС