Срещата на върха на швейцарската хранителна система показва промяна на парадигмата.

Продоволствената сигурност е застрашена. Войните, пандемиите, изменението на климата и загубата на биоразнообразие също застрашават доставките на Швейцария.

Начало

февруари 17, 2023

Край

За да започнат силно поляризиран дебат, гражданска асамблея и група научни експерти разработиха независимо политически препоръки за устойчиво трансформиране на швейцарската хранителна система. Техните заключения са поразително сходни: набор от конкретни мерки, насочени към всички заинтересовани страни по веригата на хранителната стойност, са необходими за постигане на холистични цели за устойчиво развитие.

 

Вижте записа