Нашата мисия

Ние насърчаваме интегрирани подходи за изпълнение на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) и Парижкото споразумение за изменението на климата чрез образование, изследвания, анализ на политиката и глобално сътрудничество

Пред всички страни предстои голяма работа за създаване на пътни карти за ЦУР и стратегии за успех.

Джефри Сакс, Президент

SDSN България

Университетът за национално и световно стопанство в София (УНСС), един от най-старите и престижни университети в България и Югоизточна Европа, създава национална SDSN мрежа за България.SDSN България има за цел да създаде и развие водеща ЦУР платформа в България за университети, изследователски институти, компании, правителствени и местни общински органи, както и организации на гражданското общество, като дава възможност на всички членове и партньори да действат за устойчиво бъдеще и да оказват влияние върху обществото като цяло. Мисията на мрежата е да насърчава реализирането на ЦУР платформата на национално и местно ниво.

Ръководство на SDSN

Стратегията и визията на SDSN се ръководят от Лидерски съвет, който обединява глобални лидери в областта на устойчивото развитие от всички региони и всички сектори, включително гражданското общество, публичния и частния сектор.

Стратегическият съвет на SDSN мрежата (NSC) се състои от ръководители, които съветват отделните SDSN мрежи от гледна точка на тяхната визия и работна програма и одобряват всички нови членове и мрежи.

Съветът на директорите на SDSN отговаря за надзора на всички имуществени, правни и оперативни въпроси.

Нашата история

През 2012 г. стартира мрежата на ООН за решения за устойчиво развитие (SDSN) под егидата на Генералния секретар на ООН. Започвайки с десет тематични работни групи по редица екологични, социални и икономически теми, които допринесоха за дебата и в крайна сметка за приемането на Целите за устойчиво развитие (ЦУР). SDSN бързо се разрасна и основа своята програма за глобални мрежи; базиран на членство алианс от институции от най-високо ниво, генериращи знания, фокусирани върху устойчивото развитие, организирани в национални и регионални клъстери. Към 2022 г. SDSN има над 1700 членове в 50 мрежи в 144 държави.

През 2016 г. SDSN разшири своята мисия със създаването на SDG Academy. SDG Academy създава и поддържа безплатни, отворени образователни ресурси за устойчиво развитие и ги предлага като глобално обществено благо. През 2019 г. SDSN публикува нова рамка за мобилизиране на усилията за преобразуване към ЦУР, Рамката на шестте трансформации , която сега информира нашата глобална стратегия. С ангажиментите към ЦУР, поети от националните държави, университетите, частния бизнес и гражданското общество, изследванията и анализите на политиката на SDSN помагат за насърчаване на решения за реализиране на целите. SDSN продължава да синтезира знания за устойчиво развитие и ще продължи да го прави през следващото десетилетие чрез нашата работа върху пътищата, данните, политиките и финансирането на ЦУР, изготвяйки реномирани годишни доклади като Доклад за устойчиво развитие (SDR) и Доклад за световното щастие (WHR) .

Нашата организация

Асоциацията SDSN е независима организация с нестопанска цел 501(c)(3) в Съединените щати и Асоциация с нестопанска цел 1901 във Франция. Тези организации са домакини на секретариата на SDSN, който поддържа и управлява програмите и проектите на SDSN и SDG Academy.

Асоциацията SDSN служи като институционален дом на SDSN, управлява отношенията си с донори и партньори и гарантира, че работата на SDSN е в съответствие с всички американски и международни закони. SDSN има офиси в Ню Йорк, Париж и Куала Лумпур.