Ресурси

Всички Ресурси Публикации
Целта на тази актуализация за 2022 г. е да предостави на политиците и други заинтересовани страни...
Докладът за устойчиво развитие на Европа за 2022 г. е четвъртото издание на нашия независим количествен доклад...