Europe Sustainable Development Report 2022

Докладът за устойчиво развитие на Европа за 2022 г. е четвъртото издание на нашия независим количествен доклад за напредъка на Европейския съюз, неговите държави-членки и партньорски държави към целите за устойчиво развитие (ЦУР). Тазгодишният доклад е специално издание в подкрепа на предстоящия Доброволен преглед на ЕС и следващата среща на върха на държавните глави на ООН относно ЦУР. За тази цел тазгодишното издание представя и 10 приноса на учени и практици относно начините за укрепване на водещата роля на ЕС в областта на ЦУР у дома и в международен план.

Oтворете кратката информация   Разгледайте данните