Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”


VUZF

Висше училище по застраховане и финанси


Д. А. Ценов Стопанска академия Свищов

Член


Софийски университет Св. Климент Охридски

Член


Тракийски университет Стара Загора

Член


Университет за национално и световно стопанство