Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

Д. А. Ценов Стопанска академия Свищов

Член


Софийски университет Св. Климент Охридски

Член


Тракийски университет Стара Загора

Член


Университет за национално и световно стопанство