Актуализиран анализ на FELD Action Tracker от името на Коалицията за храни и земеползване (КХЗ), преглед на разширен набор от 24 NDC, обхващащи 50 държави, включително всички членове на Г-20, представляващи 80% от глобалните емисии. Анализът оценява настоящите NDC за техните ангажименти и политики, свързани с храните и земеползването, техния фокус върху действията и "практическите аспекти на изпълнението". Работата на FELD се подкрепя от правителството

Връзка към източник   Oтворете кратката информация