SDSN Кипър участва в консултации за Кипърски план за действие за ЦУР

SDSN Кипър беше поканен от Генерална дирекция за растеж (DG Growth) на Кипърското министерство на финансите, което е компетентният орган в Кипър за интегрирането на ЦУР, да вземе участие в поредица от консултации за разработване на План за действие за ЦУР за страната. Това е процес, който е подкрепян от самото начало от UNITAR (Института на Обединените нации за обучение и изследвания) и Европейската комисия и включва всички ключови министерства в Кипър.

Този процес завърши с консултативен семинар на 15 и 16 юни, където различните елементи на плана за действие бяха събрани за финализиране. Семинарът включваше всички съответни министерства, както и UNITAR и Европейската комисия, като SDSN Кипър представляваше компонента на гражданското общество.