OECD, SDSN and the European Committee of the Regions have launched a survey

ОИСР, SDSN и Европейският комитет на регионите започнаха проучване

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), SDSN и Европейският комитет на регионите (КР) започнаха проучване, за да направят преглед на напредъка, постигнат от градовете и регионите при изпълнението на ЦУР.

Проучването ще помогне да се оцени как пандемията от COVID-19 продължава да оказва влияние върху изпълнението на ЦУР и да анализира как настоящите кризи като войната в Украйна засягат напредъка по ЦУР, особено по отношение на разходите за живот, енергия и храна, които се очертават като политически приоритети в настоящия контекст.

Общините, градовете, регионите в ЕС са поканени да участват в проучването.

Отговорите ще помогнат да се покаже непрекъснатата ангажираност на регионите и градовете по отношение на ЦУР и да се предоставят насоки за това как да ги използват, за да отговорят на несигурния геополитически контекст и неговото въздействие върху разходите за живот, енергия и храна.

Това проучване ще подкрепи и Програма на ОИСР за териториален подход към ЦУР. Резултатите от него ще бъдат използвани за изготвяне на политически документ на ОИСР и SDSN и на CoR карта , показваща ангажимента на регионите и градовете в ЕС по отношение на ЦУР. Те ще допринесат за Политическия форум на високо равнище на ООН за устойчиво развитие и срещата на върха на ЦУР.

Това проучване е насочено само към общините, градовете и регионите. На база предишно проведени от КР и ОИСР проучвания относно локализирането на ЦУР, настоящото изследване следва да отнеме не повече от 15 минути.

Проучването е достъпно на всички езици на ЕС; За да изберете предпочитания от вас език, кликнете върху падащото меню вдясно от екрана.

Проучването е отворено до 24 март 2023 г. в полунощ централноевропейско време.

Всички отговори ще бъдат запазени и няма да бъдат разпространявани.

За повече информация, моля пишете на имейл адрес [email protected]. For more information about SDSN’s work on cities and the SDGs, please contact [email protected]