Видео

юли
12

SDSN Кипър участва в консултации за Кипърски план за действие за ЦУР

Този процес завърши с консултативен семинар на 15 и 16 юни, където различните елементи на плана за действие бяха събрани за финализиране. Семинарът включваше всички съответни министерства, както и UNITAR и Европейската комисия, като SDSN Кипър представляваше компонента на гражданското общество.

ДЕТАЙЛИ