SDSN Grows to 50 Networks with the addition of SDSN Bulgaria and SDSN All Ireland

SDSN нараства до 50 мрежи с добавянето на SDSN България и SDSN Ирландия

SDSN мрежата стартира първата си мрежа през 2013 г. и оттогава отбелязва непрекъснат растеж, превръщайки 2022 г. в забележителна година, в която вече може да се похвали с 50 мрежи на 6 континента. С одобрението на Networks Strategy Council този месец SDSN приветства две нови мрежи, две промени в мрежовите хостове и 52 нови институции-членове.

University College Cork и Queen’s University Belfast заедно създават „All-Island“ SDSN Ireland – иновативен подход, свързващ Северна Ирландия и Република Ирландия. SDSN Ireland ще бъде мрежа за сътрудничество Север-Юг, фокусирана върху разработването на специфични за контекста решения и мобилизиране на местни действия за Целите за устойчиво развитие (ЦУР). Ангажирайки университети, изследователски центрове, местни власти, НПО, граждански организации и политици, мрежата планира да използва най-новите изследвания за създаване на решения за ЦУР и ще се стреми да даде възможност на лица и организации в Ирландия да постигнат въздействие чрез образование и ангажираност .

Освен това Университетът за национално и световно стопанство в София (УНСС), един от най-старите и престижни университети в България и Югоизточна Европа, създава Национален SDSN мрежа за България. SDSN България има за цел да установи и развие водещата платформа за ЦУР в България за университети, изследователски институти, компании, държавни и местни общински органи, както и граждански организации, позволявайки на всички членове и партньори да действат за устойчивото бъдеще и да имат въздействие върху обществото като цяло. Мисията на мрежата е да насърчава прилагането и постигането на ЦУР на национално и местно ниво.

SDSN Global Network продължава да се разширява и развива активно. Ако проявявате интерес да се присъедините като член, вие сте поканени да прегледате изискванията за членство и да кандидатствате.