Decarbonizing Russia: Leapfrogging from Fossil Fuel to Hydrogen

Декарбонизиране на Русия: скок от изкопаеми горива към водород

Следвайки Проекта за дълбока декарбонизация (DDPP) , изследователи от SDSN Русия са създали нова програма в която авторите изграждат амбициозен сценарий за радикално намаляване на въглеродните емисии и замяната на руския износ на изкопаеми горива с водород чрез увеличеното използване на слънчеви и вятърни електроцентрали. Излишният капацитет за възобновяема енергия, който далеч надхвърля крайното търсене на електроенергия, позволява износ на зелена енергия поради преобразуването на електроенергията във водород.

В свят, в който политиката за климата все повече изисква радикално намаляване на емисиите, където е възможно, Руската президентска академия за национална икономика и публична администрация (RANEPA), институцията-домакин на SDSN Русия, изследва различен подход към декарбонизацията на руската икономика . Според анализа на RANEPA руската икономика може да постигне 100% декарбонизация, използвайки широк набор от възможни комбинации от вятърна и слънчева енергия, съчетани с производство на зелен водород.