SDSN Grows to 50 Networks with the addition of SDSN Bulgaria and SDSN All Ireland

SDSN Grows to 50 Networks with the addition of SDSN Bulgaria and SDSN All Ireland

SDSN мрежата стартира първата си мрежа през 2013 г. и оттогава отбелязва непрекъснат растеж, превръщайки 2022 г. в забележителна година, в която вече може да се похвали с 50 мрежи на 6 континента. С одобрението на Networks Strategy Council този месец SDSN приветства две нови мрежи, две промени в мрежовите хостове и 52 нови институции-членове.

University College Cork и Queen’s University Belfast заедно създават „All-Island“ SDSN Ireland – иновативен подход, свързващ Северна Ирландия и Република Ирландия. SDSN Ireland ще бъде мрежа за сътрудничество Север-Юг, фокусирана върху разработването на специфични за контекста решения и мобилизиране на местни действия за Целите за устойчиво развитие (ЦУР). Ангажирайки университети, изследователски центрове, местни власти, НПО, граждански организации и политици, мрежата планира да използва най-новите изследвания за създаване на решения за ЦУР и ще се стреми да даде възможност на лица и организации в Ирландия да постигнат въздействие чрез образование и ангажираност .

Освен това Университетът за национално и световно стопанство в София (УНСС), един от най-старите и престижни университети в България и Югоизточна Европа, създава Национален SDSN мрежа за България. SDSN България има за цел да установи и развие водещата платформа за ЦУР в България за университети, изследователски институти, компании, държавни и местни общински органи, както и граждански организации, позволявайки на всички членове и партньори да действат за устойчивото бъдеще и да имат въздействие върху обществото като цяло. Мисията на мрежата е да насърчава прилагането и постигането на ЦУР на национално и местно ниво.

SDSN Global Network продължава да се разширява и развива активно. Ако проявявате интерес да се присъедините като член, вие сте поканени да прегледате изискванията за членство и да кандидатствате.