С Постановление № 52 от 10 април 2023 г. Министерският съвет постановява организацията и координацията на наблюдението и отчитането на изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие

С Постановление № 52 от 10 април 2023 г. Министерският съвет постановява организацията и координацията на наблюдението и отчитането на изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие

На 18 април 2023 г. влезе в сила Постановление № 52 от 10 април 2023 г. на Министерския съвет на Република България, с което се постановява организацията и координацията на наблюдението и отчитането на изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР).

Постановлението определя водещите и подпомагащи ги партниращите институции във връзка с наблюдението и отчитането на изпълнението на ЦУР, като от тях се очаква да предоставят информация за предизвикателствата, предприетите мерки и постигнатия напредък в изпълнението на съответните цели и подцели.

С Постановление № 52 от 10 април 2023 г. Министерският съвет също така одобрява национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на ЦУР и неговите актуализации по предложение на председателя на НСИ, координира отчитането на напредъка по целите, възлага изготвянето и одобрява доброволните национални прегледи за изпълнението на ЦУР.

Виж повече тук и тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *