Михаил Мусов

Михаил Мусов

Съпредседател на SDSN Bulgaria

Михаил Мусов е доцент в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) - София (https://www.unwe.bg/). През 2010 г. защитава докторска дисертация по управленско счетоводство в катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС. През 2023 г. придобива и научната степен "доктор на науките" с дисертация на тема "Поведенчески принципи на управленското счетоводство".

Мусов е бил научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ" (2016-2022), главен секретар по международно сътрудничество на УНСС (2019-2021) и заместник-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество на УНСС (2021-2023). През 2023 г. е поканен да се присъедини към Съвета за стратегия на глобалните мрежи на SDSN, председателстван от проф. Джефри Сакс. Година преди това Мусов е избран за член на Общото събрание на Европейската група за териториално сътрудничество HELICAS, Гърция.

Мусов е институционален координатор на УНСС за всички дейности на Европейския университет ENGAGE.EU (https://www.engageuniversity.eu/, координиран от University of Mannheim, Германия. Член е на Изпълнителния комитет на ENGAGE.EU.

За своята преподавателска дейност Мусов е отличен с приза CIMA Teaching Excellence Award от Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) на първата по рода си церемония CIMA Excellence Awards на 11 декември 2020 г. Тази награда се присъжда на преподаватели, които имат изключителен принос за развитието на счетоводната професия и работят неуморно, за да развиват своите студенти, като им предоставят възможно най-доброто образование и подготвят следващото поколение финансисти и счетоводители. Изследванията на Мусов са публикувани в много водещи списания в България, както и в сборници от конференции с избрани доклади, публикувани в чужбина (включително в САЩ).

В утвърждаването на практиката на управленското счетоводство под негово ръководство са разработени и изпълнени повече от 100 инвестиционни проекта на обща стойност над 100 млн. евро. Много от разработените проекти са класирани на призови места.