Михаил Мусов

Михаил Мусов

Съпредседател на SDSN Bulgaria

Доц. д-р Михаил Мусов е заместник-ректор на УНСС по научноизследователска дейност и международно сътрудничество.