Габриела Наскова

Габриела Наскова

Мениджър на SDSN Bulgaria

Ас. д-р Габриела Наскова е преподавател в катедра „Информатика“ на УНСС.

Започва своето професионално и личностно развитие в университета като член на Студентския съвет, където скоро става част от ръководния екип. Била е член на Факултетния и Академичния съвет на УНСС и член на различни комисии на университетско ниво.

Професионалните сфери, в които тя развива своята академична дейност са ERP системи, модернизация на обучението във висшето образование, информационни системи за обществени организации.

Габриела има натрупан голям опит в организирането на големи събития, работата с институции, международния обмен и работата в междукултурна среда.