Атанас Димитров

Атанас Димитров

Мениджър на SDSN Bulgaria

Атанас Димитров преподава от 2015 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), България, където в момента заема длъжността главен асистент. Той е бивш EVS доброволец, консултант в Службата на ООН по наркотиците и престъпността (E4J Integrity & Ethics Champions Programme) и Transparency International School on Integrity Fellow.

Атанас Димитров е доктор по икономика и управление (Икономика на отбраната и сигурността) от УНСС. Неговите научни интереси и публикации са фокусирани върху изследванията на мира и конфликтите, мигрантски и бежански изследвания, висшето образование, етика и интегритет.

.