ЦУР

юни
21

Докладът за устойчиво развитие 2023 бе публикуван днес

За трета поредна година глобалният прогрес по Целите за устойчиво развитие (ЦУР) е статичен, като налице е риск разликата в резултатите по постигане на ЦУР между страните с високи и ниски доходи да бъде по-голяма през 2030 г., отколкото когато целите бяха всеобщо договорени през 2015 г., разкрива последният...

ДЕТАЙЛИ
май
25

С Постановление № 52 от 10 април 2023 г. Министерският съвет постановява организацията и координацията на наблюдението и отчитането на изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие

На 18 април 2023 г. влезе в сила Постановление № 52 от 10 април 2023 г. на Министерския съвет на Република България, с което се постановява организацията и координацията на наблюдението и отчитането на изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР). Постановлението определя водещите и подпомагащи ги партниращите институции във връзка с наблюдението […]

ДЕТАЙЛИ