Dimitar Dimitrov

Dimitar Dimitrov

Co-Chair of SDSN Bulgaria

Проф. д-р Димитър Панайотов Димитров е български учен – икономист в сферата на отбранителната икономика и сигурността. На 18 декември 2019 г. е избран за ректор на Университета за национално и световно стопанство.